Okamoto Dot De Cool ถุงยางอนามัยผิวไม่เรียบพร้อมสารล่อหลื่นแบบเย็น มีปุ่มมากถึง 1,350 ปุ่มขนาด 52 มม. 1 โหล 12 กล่อง

฿708.00 ฿528.00

1 กล่องบรรจุ 2 ชิ้น ราคาปกติ 89 บาท

รายละเอียด

Okamota Dot De Cool (โอกาโมโต ดอท เดะ คลู) ถุงยางอนามัย เจือสีน้ำเงิน ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล ISO 407:2002 ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ ผิวไม่เรียบ มีปุ่มสัมผัสมากถึง 1,350 ปุ่ม ผนังขนาน ปลายกระเปาะ ขนาด 52 มม. ถุงยางอนามัย Okamoto Dot De Cool มีสารหล่อลื่น Silicone Oil กลิ่นเมนทอลเย็นสบายไม่ทำให้แสบ

 

จำนวน1 โหล 12 กล่อง
ขนาด52 มม.
ผิวสัมผัสปุ่มสัมผัส 1,350 ปุ่ม
กลิ่นเมนทอล
สารหล่อลื่นSilicone Oil กลิ่นเมนทอล