Okamoto Dot De Cool ถุงยางอนามัยผิวไม่เรียบพร้อมสารล่อหลื่นแบบเย็น มีปุ่มมากถึง 1,350 ปุ่มขนาด 52 มม.

฿59.00 ฿50.00

1 กล่องบรรจุ 2 ชิ้น ราคาปกติ 89 บาท

รายละเอียด

Okamota Dot De Cool (โอกาโมโต ดอท เดะ คลู) ถุงยางอนามัย เจือสีน้ำเงิน ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล ISO 407:2002 ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ ผิวไม่เรียบ มีปุ่มสัมผัสมากถึง 1,350 ปุ่ม ผนังขนาน ปลายกระเปาะ ขนาด 52 มม. ถุงยางอนามัย Okamoto Dot De Cool มีสารหล่อลื่น Silicone Oil กลิ่นเมนทอลเย็นสบายไม่ทำให้แสบ

 

จำนวน1 กล่อง 2 ชิ้น
ขนาด52 มม.
ผิวสัมผัสปุ่มสัมผัส 1,350 ปุ่ม
กลิ่นเมนทอล
สารหล่อลื่นSilicone Oil กลิ่นเมนทอล