บทความ

ใส่ใกล้หลั่งก็เหมือนไม่ได้ใส่

ใส่ ถุงยางอนามัย ตอนใกล้จะหลั่งก็เหมือนไม่ได้ใส่ เพราะเราต่างสัมผัสน้ำหล่อลื่นของกันและกันแล้ว คุณผู้หญิงจึงมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ หรือคุณทั้งคู่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และถ้าเลวร้ายที่สุดก็โรคเอสด์ (HIV) แต่เราสามารถป้องกันได้แค่สวม
ถุงยางอนามััย ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตระหนักคิดสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ยืดอกพก ถุงยางอนามัย กันเถอะครับ

Related Posts