บทความ

ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นไทย

ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นไทย อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก
  • 65% ไม่รู้วิธีคุมกำเนิด
  • 64% ไม่รู้วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • มีเพียง 35% เท่านั้นที่รู้วิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง
  • 45% วัยรุ่นมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพัน
  • 1 ใน 3 เข้าใจว่าการหลั่งข้างนอกเป็นการคุมกำเนิดที่ปลอดภัย
  • 1 ใน 4 มองว่าการคุมกำเนิดเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้น
  • มีวัยรุ่นเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ใช้ ถุงยางอนามัย ทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์

การมีเพพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันและรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้นนำมาซึ่งโรคร้ายแรงเช่นโรคเอดส์หรือโรคอื่นๆ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โดยพบว่าในปี 2555 มีผู้ติดเชื้อเอดส์สูงถึง 29,000 คน และในจำนวน 4,200 รายเป็นเด็กวัยรุ่นคิดเป็น 14.48% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

ถึงเวลาหรือยังที่ทุกฝ่ายรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองจะตระหนักถึงปัญหาและเข้ามาป้องกันโดยให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกหลานของเรา

Related Posts